• Et slikt flygel skal konserthuset få.

Forus Næringspark gir flygel til 1,5 mill

Varaordfører Tom Henning Slethei (Frp) i Sola ville heller brukt pengene til bedre veier og kollektivtilbud på Forus. I går bevilger næringsparken 1,5 millioner kroner til et flygel i det nye konserthuset.