• Stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten vil ha den hemmelige Ryfast-rapporten på bordet. Jonas Haarr Friestad

- Frigi Ryfast-rapporten

Stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten vil ha den hemmelige Ryfast-rapporten på bordet.