Stavanger kommune betalte ulovlig barnesmugling

I all hemmelighet brukte Stavanger kommune minst en halv million offentlige kroner på å smugle to små gutter og deres fosterforeldre ut av Tyrkia. Den kontroversielle barnesmuglingen ble organisert og finansiert med midler fra barnevernets budsjett. <b>Se minidokumentar!</b>

Publisert: Publisert:
 • Jone Østebø
  Journalist
iconDenne artikkelen er over åtte år gammel

TIDSLINJE:

Les også

Se tidsline om Tyrkia-saken

Barnevernsjef Gunnar Toresen, daværende kommunaldirektør for oppvekst og levekår, Bjørn Tungland, og rådmann Ole Hetland holdt opplysningene om kommunens rolle skjult da de laget en skriftlig rapport om saken for politikerne i formannskapet i Stavanger og kommunalstyret for levekår.

Betalte flukten

Selv om rapporten er unntatt offentlighet, utelater kommunetoppene alt som viser at det var barnevernet selv som betalte flukten, og at det var leid inn en hemmelig hjelper som sørget for at de to guttene på tross av utreiseforbudet kom seg gjennom passkontrollen på Atatürk flyplass i Istanbul.

Barnevernets rolle i barnesmuglingen ble forsøkt skjult ved at en ekstern advokat, Atle Helljesen, ble trukket inn for å bidra til at fosterforeldrene og guttene kunne rømme fra Tyrkia dersom de selv våget å trosse det tyrkiske utreiseforbudet.

Også offentlig har kommunens representanter ved alle anledninger hevdet at det var fosterforeldrene selv som stod bak og gjennomførte flukten, og at kommunen ikke har hatt noe med saken å gjøre. Heller ikke Utenriksdepartementet (UD) ble informert om hva som egentlig hendte.

Aftenbladet har siden i vår arbeidet med å avdekke hva som skjedde da et samboerpar fra Stavanger klarte å flykte fra Tyrkia med sine to fostersønner 18. august 2006, til tross for at tyrkiske domstoler tre ganger hadde ilagt og stadfestet utreiseforbud for guttene.

Fosterforeldrene ble så sent som i sommer straffedømt i Tyrkia for å ha brutt tyrkisk lov i forbindelse med flukten.

Ulovlig aksjon

I realiteten var det ledende ansatte i Stavanger kommune og deres juridiske rådgivere som stod bak den ulovlige aksjonen, stikk i strid med alle tidligere uttalelser fra kommunens representanter.

I utgangspunktet leide barnevernet inn advokat Nils Geir Vestvik fra private Projure for å jobbe med å få barna ut fra Tyrkia gjennom rettslige prosesser. Da dette ikke gikk, bestemte barnevernsjef Gunnar Toresen og Vestvik seg for å bruke utradisjonelle midler for å få de to guttene hjem til Norge.

Barnevernets rolle i barnesmuglingen ble forsøkt skjult ved at en ekstern advokat, Atle Helljesen, ble trukket inn for å bidra til at fosterforeldrene og guttene kunne rømme fra Tyrkia dersom de selv våget å trosse det tyrkiske utreiseforbudet.

Helljesen ble formelt leid inn av kommunens juridiske rådgiver Nils Geir Vestvik i advokatselskapet Projure, men den endelige regningen for Helljesens arbeid endte hos kommunen. Det gjorde også fakturaene fra en mystisk medhjelper som dro til Tyrkia med ett mål: Å få barna og fosterforeldrene hjem til Stavanger.

Disse opplysningene er helt ukjente for oss, og er alvorlige om de viser seg å være riktige. Representanter for barnevernet kan ikke opptre på vegne av norske utenriksmyndigheter. (UD)

Barnevernsjef Gunnar Toresen nekter å opplyse identiteten til denne personen, som ved minst to anledninger har fått utbetalt store beløp fra kommunekassen.

Til sammen skal den hemmelige hjelperen ha mottatt i underkant av en halv million kroner fra kommunen. Barnevernsmidlene dekket både lønn og utgifter til å organisere flukten.

I tillegg til pengene den hemmelige hjelperen har mottatt, har tre advokater i ProJure og Atle Helljesen fakturert mange timers arbeid knyttet til barnebortføringen. Kommunen finansierte også selve hjemreisen for fosterforeldrene og de to guttene.

UD reagerer sterkt

Utenriksdepartementet (UD) reagerer sterkt på Aftenbladets opplysninger. 25. juli 2006 mottok Stavanger kommune et brev fra departementet, der det klart fremgår at saken kun kan finne sin løsning i det tyrkiske rettssystemet.

På tross av meldingen fra UD satte barnevernsjef Toresen mindre enn to uker senere i gang prosessen med å få barna ut.

— Disse opplysningene er helt ukjente for oss, og er alvorlige om de viser seg å være riktige. Representanter for barnevernet kan ikke opptre på vegne av norske utenriksmyndigheter. Vi vil be om en redegjørelse fra Barne-, likestillings, og inkluderingsdepartementet (BLD) for å komme til bunns i hva dette går ut på, sier underdirektør Frode O. Andersen i UD.

I april 2006 lot barnevernet i Stavanger kommune de to fosterforeldrene bestille ferie til Tyrkia til tross for at barnas far er tyrkisk statsborger. De biologiske foreldrene hadde helt siden kommunen fire år tidligere overlot ansvaret for barna til et samboerpar i Stavanger, protestert mot fosterhjemsplasseringen. Barnevernet vant frem i alle rettsinstanser helt frem til Høyesteretts kjæremålsutvalg i januar 2004 avviste foreldrenes anke.

Uten at noen i Stavanger kommune var klar over det, sørget de biologiske foreldrene samme år for at de to sønnene også ble tyrkiske statsborgere.

To dager etter at de norske fosterforeldrene og guttene kom til feriebyen Side ved Middelhavet, gikk de biologiske foreldrene til tinghuset i Manavgat og startet en prosess som skulle koste barnevernet i Stavanger svært dyrt.

Familiedomstolen ga umiddelbart barna utreiseforbud inntil saken var endelig avgjort i det tyrkiske rettsvesenet. Da det norske samboerparet dukket opp på flyplassen i Antalya grytidlig neste morgen for å forsøke å komme seg hjem til Norge, ble de stoppet i passkontrollen.

Fosterfamiliens problemer utløste full alarm i barnevernet i Stavanger. Også Utenriksdepartementet ble koblet inn. Mens familien lå i dekning på hoteller i Side-området, forberedte Stavanger kommune nye rettsrunder i Tyrkia.

Likevel tapte Stavanger kommune i tinghuset i Manavgat både 3. juli og 14. juli. Ikke minst la den tyrkiske domstolen vekt på at det hadde dukket opp beskyldninger om at fosterfaren hadde begått grove seksuelle overgrep mot en 16 år gammel jente hjemme i Norge.

Politianmeldelsen ble henlagt i 2007, men sommeren 2006 medvirket overgrepsanklagene til at de ansvarlige i Stavanger kommune mistet troen på at saken kunne løses i det tyrkiske rettsystemet. Advokat Nils Geir Vestvik, som hadde ført saken for kommunen helt siden spørsmålet om omsorgsovertakelsen ble brakt inn for retten i Norge i 2002, trodde utfallet ville bli det samme når en tyrkisk domstol 15. september igjen skulle behandle saken, viser brev Aftenbladet har tilgang til.

Barnevernet og Nils Geir Vestvik begynte å diskutere om det var et alternativ å få barna og fosterforeldrene smuglet ut.

Hjelper engasjert

Advokat Atle Helljesen bekrefter at han ble kontaktet av Vestvik i slutten av juli, og at han 1. august møtte advokat Vestvik i Kristiansand, slik det fremgår av dokumenter Aftenbladet er i besittelse av.

— Etter at jeg ble kontaktet, ringte jeg fosterforeldrene i Tyrkia for å høre om de ønsket seg ut. Da de svarte ja, forklarte jeg dem hva de risikerte om det skulle gå galt. Jeg fortalte dem også at det var engasjert en person som skulle hjelpe dem ut, men de visste ikke hvem dette var, sier Helliesen.

Han ønsker ikke å fortelle hvem hjelperen er.

7. august 2006 tok barnevernsjef Toresen imot advokat Vestvik på sitt kontor i Stavanger. Der ble han informert om hjelperen, og at det var nødvendig å skaffe til veie en halv million kroner så fort som mulig.

Dagen etter skrev Toresen til kommunens regnskapsavdeling for å be om at en halv million kroner ble overført til Vestviks konto umiddelbart. "Årsaken til at det må gjøres på denne måten, er uforutsigbar utgiftssituasjon i nærmeste fremtid." Toresen understreker også at på "grunn av sakens meget delikate karakter er det nødvendig at transaksjonen ikke gjøres kjent."

14. august 2006 overførte Atle Helljesen 150.000 kroner til den hemmelige hjelperen. Pengene stammet fra den halve millionen som en liten uke i forveien hadde blitt overført fra kommunen til Vestvik, viser dokumenter Aftenbladet har tilgang på.

— Det stemmer at jeg overførte en rund sum til hjelperen, men jeg vil ikke gå inn på hvor stor summen var, sier Helljesen.

Flere kilder bekrefter overfor Aftenbladet at den opprinnelige planen for å få barna og fosterforeldrene ut av Tyrkia, gikk ut på å smugle dem med båt til en gresk øy. Men smuglerruten forandret seg etter at den hemmelige hjelperen dro til Tyrkia.

Der oppdaget han en mulighet for å benytte flyplassen i Istanbul til å få barna ut. Dette fortalte han fosterforeldrene om under et møte i Antalya 15. august.

På forhånd hadde Atle Helljesen informert dem om at møtet gjaldt utreisen. Den tyrkiske statsborgeren Enver Türker, som var fosterforeldrenes nabo i leilighetskomplekset i Kemer der familien hadde gått i dekning, kjørte dem til et kjøpesenter i Antalya denne dagen. Han sier fosterforeldrene var oppglødde på kjøreturen.

— De snakket om at de skulle få gode nyheter.

Fosterforeldrene takket ja til hjelperens plan om å kjøre til Istanbul i bil, og ta seg ut fra flyplassen Atatürk natt til 18. august. Enver Türker forteller at han fikk tilbudet om å kjøre dem til flyplassen i Istanbul, men at han ikke hadde tid. Istedet fikk han en drosjesjåfør til å kjøre ham det lange strekket til storbyen i nord.

— De hadde en adresse i Istanbul der de skulle møte noen, sier Türker.

Taus om det som skjedde på flyplassen

Advokat Helljesen bekrefter at fosterforeldrene møtte hjelperne på et sted i nærheten av Atatürk.

— Der møtte de en person som fortalte dem hvordan de skulle te seg når de skulle gjennom passkontrollen. Det var ingen som tvang dem til å reise. De kunne selv velge om de ville bli eller takke ja til tilbudet, sier Atle Helljesen.

- Ble noen bestukket for å slippe guttene gjennom passkontrollen?

— Jeg vil ikke svare på spørsmål om det som hendte på flyplassen, enten jeg vet noe eller ikke, sier advokat Helljesen.

Etter at familien var kommet hjem, la de ansvarlige i kommunen tilsynelatende fullstendig lokk på hva som egentlig hadde hendt.

Kommunaldirektør Bjørn Tungland uttalte blant annet til mediene at dette "ikke er kommunens prosjekt" og at "vi kan ikke stille oss bak noe som innebærer minst ett lovbrudd".

De samme opplysningene fikk politikerne da administrasjonen redegjorde for saken i et saksfremlegg til formannskapet og kommunalstyret for levekår i oktober 2006. Denne saken er basert på flere hundre dokumenter samlet inn i Norge og Tyrkia siden mai, samt samtaler med en rekke kilder med kunnskap om flukten fra Tyrkia.

Publisert:

Tyrkia-saken

 1. Han ble smuglet ut av Tyrkia av Ola Thune

 2. Fosterfar tilstår overgrep og barneporno

 3. Han ble smuglet ut av Tyrkia av Ola Thune

 4. Grethe er norsk, James er amerikaner, Hasham (15) er afghaner: - Fordel at vi ikke er en helt typisk norsk familie

 5. – De kaller oss spioner, forrædere og terrorister

 6. Fem politibiler. Sju politifolk. Barnevernet tilkalte politiet da en 10-åring skulle skilles fra moren.

 1. Tyrkia-saken
 2. Stavanger