• Redningsskøyta Hvaler

- De gjorde en fantastisk jobb

Egersundsfamilien som grunnstøtte utenfor Mandal skjærtorsdag, takker redningsmannskapene.