Dømt for tyverier, narkotika og råkjøring

En solamann (47) er i Stavanger tingrett dømt til 11 måneders fengsel, hovedsakelig for en rekke tilfeller av vinnings— og narkotikakriminalitet.