Avventende grisebønder

Grisebønder i Rogaland tar ikke sorgene på forskudd etter påvisning av svineinfluensa på en gård i Nord-Trøndelag