• På kontoen til Nord-Jæren bompengeselskap står det nå over 430 millioner kroner som foreløpig ikke kan brukes til veiprosjekter i regionen. Jonas Haarr Friestad

Bompenger på bok

I fjor fikk Nord-Jæren Bompengeselskap inn 416 milioner kroner i bompenger. 187 millioner kroner gikk til veiprosjekt, mens 200 millioner kroner ble satt i banken.