Også de folkevalgte får etiske krav

Etter forslag fra Arbeiderpartiet vedtok et stort flertall i bystyret mandag å innføre et sett etiske regler også for de folkevalgte i Stavanger kommune, ikke bare for de ansatte.