Over 22 millioner biler på Motorveien i fjor

Trafikken på Motorveien mellom Stavanger og Sandnes blir tettere og tettere.