Virus lager nye vansker på SUS

Medisinsk sengepost 4 H får inntakstopp av nye pasienter. Isolering av pasienter og ansatte blir vurdert.