• Snømåking og julemat sender folk på hjerteavdelingen.

Ribbefett og snømåking sender folk til hjerteavdelingen

— Kulden og snøværet fører til at vi får inn flere hjertepasienter enn vanlig, og det gir økt press på hjerteavdelingen sier avdelingsoverlege Cord Manhenke ved SUS.