Gullingen åpner

Gullingen skitrekk i Suldal åpnes i dag.