• Heidi Hjorteland Wigestrand

Vannkrig og potetdyrking<br/>på Ungkarsfestivalen

Dei rundt 1200 som til nå er komne til Ungkarsfestivalen i Suldal brukar tida til å dovna seg i solsteiken, men somme nyttar også tida til potetsetting og vannkrig.