Foreløpig ingen tiltak mot E. coli

Stavanger Universitetssykehus og kommunen har ikke satt i gang offentlige tiltak i kjølvannet av E. coli-utbruddene. — Men folk kan selv ta forholdsregler for å minske risikoen for smitte, sier Jens Max Holm, smitteoverlege i Stavanger kommune.