Innbrot i hytter og bil

Sjokoladesjuke tjuvar i Nordfylket.