• Pål Christensen

Lave trykk gir høye paraplyer

Henk og Geeatje Boelen fra Nederland pakker det våte teltet, og alt det andre som er blitt vått, og drar nordover vestlandet. Men der venter bare mer regn.