• Anders Minge

Studenter velger sikre yrker

Fag som var upopulære i fjor, er pop i år. Nå vil flere bli lærere og sykepleiere eller studere realfag.