En halv mill. til Folken

Studenthuset Folken får et tilskudd på 500.000 kroner fra Stavanger kommune for å sikre ny egenkapital til virksomheten.