• Tauferja blir mat for Stortinget.

Tauferja opp i Stortinget

Stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten griper fatt i Tausambandets trafikkvekst.