Løser tog-bråket bak lukkede dører

NSB valgte å lukke dagens møte om utfordringene på Jærbanen. Begrunnelse: De ønsker ro under diskusjonen.