• Anders Minge

Kleppa fikk kjørt seg

Visjonsløst bla-bla, var den nådeløse dommen flere politikere felte over statsråd Magnhild Meltveit Kleppa sitt innlegg på Solamøtet mandag.