• Peer-Einar Klungtveit, Mesta

Steinras ved Lovratunnelen

Sent onsdag kveld gikk det et steinras på riksvei 13 ved Lovraeidet-tunnelen i Suldal.