• Anders Minge

6-åringer lekte langs jernbanelinjen

Kort tid etter at to 6-åringene løp langs skinnegangen ved Jåttåvågen stasjon kom toget. Da var ungene tatt hånd om av en lærer ved Jåttå videregående skole, og i sikkerhet.