Arbeidsuhell på Roaldsøy

En arbeider skadet seg da han falt rundt seks meter under arbeid på et bolighus på Roaldsøy i Stavanger ved 12.15-tiden torsdag.