Avdekket kritikkverdige forhold i India

En rapport bestilt av Stavanger kommune har avdekket kritikkverdige forhold ved et steinbrudd og på en fabrikk i India som har levert stein til blant annet «Blå Promenade» i Stavanger.