• Nytt av året: 60 meter løp over sammenbundne paller på Stokkelandsvatnet. Anders Minge

Ganddals nasjonaldag

Norge har 17. mai. Ganddal har siste lørdagen i august.