• Fetteren til Birgitte Tengs går rettens vei for å få jobb i Fokus Bank. Kristian Jacobsen

- Kunder ville reagert

Fokus Bank hevder at mange i distriktet mener at fetteren drepte Birgitte Tengs i 1995, og at lagmannsrettsdommen gir grunnlaget for dette.