• Driftsutgiftene for Åna-Sira skole er fem ganger høyere per elev enn ved Sokndal skole. Hans E.H. Jacobsen

Grendeskole for fall

«Liten, men den lever», leser vi på en nettside fra 2006 om Åna-Sira interkommunale skole. Men til våren synger trolig elevene på siste vers før nedleggelse.