• Jan Tore Glenjen

Skal spare gass med sjøvann

Sjøvann fra Gandsfjorden skal fra neste år brukes både til oppvarming og kjøling på Universitetssjukehuset i Stavanger (SUS).