• Scanpix

Bønder skofta buplikta

To «bønder» i Hå har ikkje oppfylt buplikta på gardane dei har tatt over på odel. Det får konsekvensar.