• Grafikk: Kjell Arvid Berge

Huller i forurensningsregister

SFT har registrert forurensning på 21 eiendommer i Sandnes og Gjesdal. I realiteten er tallet enda høyere.