• Jan Tore Glenjen

Vannlekkasje på Våland

Vannet rant i gatene på Våland etter et vannledningsbrudd ved 13-tida torsdag.