SFT tilfreds med aksjonen

Statens forurensningstilsyn (SFT) mener aksjonen i Bleivik så langt viser at beredskapsplanene fungerer som de skal.