Formannskapet ga det rådmannen tok

Både næringsinteresser, ungdoms— og eldretilbud, idrettslag og kirken fikk mer da Time formannskap behandlet 2001-budsjettet.