Siddiser narkodømt i Oslo

Tre Stavanger-menn fikk narko-straffene sine nedsatt i lagmannsretten. For to år siden ble tre Stavanger-menn, alle tidligere straffet, dømt til lange fengselsstraffer. Oslo byrett gav to av dem åtte års fengsel og en fikk åtte og et halvt års fengsel.