Overvåking jager pøblene

Etter at fem skoler i Stavanger fikk montert videokamera i skolegården, har hærverket så å si forsvunnet fra de fem skolene.