Stor stjerne i Hana

Julemusikk skrevet til Gand pikekor framføres i Hana kirke.