Blått budsjett i Sola

SOLA: Politikerne i Sola gikk spissrotgang mellom protesterende kommunalt ansatte. Men tross press ble bare noen få ord endret, og budsjettet er det blåeste i historien.