Usikkerhet om Sola-terminalen

Etter planen skal Stavanger lufthavn Sola utvides til neste år, men økonomien til Luftfartsverket kan forskyve prosjektet. Høyre er bekymret over dette.