Kommunen kan likevel ta stipend fra barn

Gulating lagmannsrett har bestemt at Stavanger kommune likevel kan ta refusjon i stipendpenger fra barn i barnevernet.