Lyse pålagt å utrede sjøkabel

Protestene fra naturvernere og riskabuer har vakt gjenklang i hovedstaden.