SteinViksveens kilder sikret vern

Statsadvokat Lasse Qvigstad lar det trolig være med lagmannsrettens kjennelse i saken om beslagene fra Stein Viksveens kontor og leilighet i Brussel. Dermed vernes journalistens kilder fra å bli utlevert til overvåkingspolitiet.