Snart ikke mer plass

Sandnes vokser i alle retninger. Byen vil romme vel 2700 nye boliger innen fem-seks år.