Uverdig behandling av sosialklienter, mener SV

Sosialklienter blir behandlet på en lite verdig måte, mener SVs Sonja D. Tinnesand.Sosialkontorene må opptre som serviceorganer.