Merkbart friskere uten muggsopp

Etter utflytningen har barn og voksne i Rudlå barnehage følt seg bedre. Nå er de fornøyd med at barnehagens framtid er så godt som avklart.