Utsatte diskusjonen om Fløyrli-området

Stedet bør bli et leirskolesenter, mener Venstre.