Tilbudt 100.000 tilkjent 1,9 millioner

Forsikringsselskapet Varde ville avspise den nakkeslengskadede kvinnen med 100.000 kroner. Sandnes herredsrett slår fast at 1,9 millioner var en mer passende sum.