Behersket glede over pressestøtte

I Rogalands Avis står ikke jubelen i taket fordi om presse-støtten øker. Avisen satser i stedet på å gjøre seg uavhengig av staten. Jærbladets ledelse vil avvikle deler av støtten.