• Leif Arne Moi Nilsen (til venstre) og Atle Simonsen fra Frp mener flertallspartiene (H, V, KrF, Sp og Pp) ikke har verken vilje eller handlekraft nok til å få gjort noe for å hjelpe flere vanskeligstilte som trenger kommunal bolig. Kristian Jacobsen

- Lett å få slutt på køen, mener Frp

La alle leieinntektene gå til å kjøp av nye boliger og vedlikehold. Da vil vi fort kunne kutte ventelista, mener Frp.