• Både ordførar Mons Skrettingland (til høgre) og varaordførar Sveinung Lode har sagt ja til attval i Hå. Til høgre Marianne Espedal Boge, leiar i politisk sekretariat. Tommy Ellingsen

"Ingen" vil slutta i Hå-politikken

Vil veljarane det same som politikarane, kan gjennomsnittsalderen bli høg og kvinnene få i Hå kommunestyre neste periode. Dei fleste veteranane vil nemleg vera med vidare.